[ Què // Qué // What // Was ]

Ara només és un portal informatiu!

També al facebook!

 

onze de l’onze és una revista-fanzine gratuïta en format PDF que intenta defensar la NO Cultura i la NO música, car  si la cultura està regida per la societat política o per els mitjans de comunicació, és impossible alliberar-la, per això intentarem ser una plataforma de difusió d’allò que nosaltres creiem interessant i que per nosaltres valgui la pena. onze de l’onze és una revista-fanzine nihilista. una revista que sorgeix des de la Catalunya Central que intenta difondre els projectes que es fan des de la Catalunya central o des de fora que i donar suport a allò que faci sacsejar la consciència. és una revista on hi ha més d’una falta ortográfica, perquè el que més ens importa no és el COM sinó el QUÈ. onze de l’onze, intenta, de forma desinteressada donar veu i cara a projectes personals o propostes que no sempre surten als diaris. onze de l’onze neix de la pobresa cultural que ens envolta. onze de l’onze, és una declaració de principis.

CAST. onze de l’onze es una revista-fanzine gratuita en formato PDF que intenta defender la NO Cultura y la NO música, pues si la cultura está regida por la sociedad política o por los medios de comunicación, es imposible liberarla, por eso intentaremos ser una plataforma de difusión de lo que nosotros creemos interesante y que para nosotros valga la pena. onze de l’onze es una revista-fanzine nihilista. una revista que surge desde la Cataluña Central, que intenta difundir los proyectos que se hacen desde la Catalunya central o desde fuera  y apoyar lo que haga sacudir la conciencia. es una revista donde hay más de una falta ortogràfica, porque lo que más nos importa no es el CÓMO sino el QUÉ. onze de l’onze, intenta, de forma desinteresada dar voz y cara a proyectos personales o propuestas que no siempre salen a la luz. onze de l’onze de la pobreza cultural que nos rodea. onze de l’onze, es una declaración de principios.

*ENG. onze de l’onze is a free fanzine-journal in PDF format that attempts to defend the NO culture and the NO music, because if the culture is governed by the political or the media, it is impossible to free it, so try be a platform for the dissemination of what we believe and interesting to us worthwhile. onze de l’onze is a fanzine-nihilist. a magazine that comes from the Catalan Central attempts to disseminate the projects are from the central Catalonia or from outside to support and what will shake the conscience. is a magazine where there is a lack of spelling, because what we care most is not WHAT but HOW. onze de l’onze tries, in a selfless and giving voice to projects or proposals that do not always come out in newspapers. onze de l’onze borns from de poor culture that surrounds us. onzse de l’onze, is a statement of principles.

*D. onze de l’onze ist eine kostenlose Fanzine-Zeitschrift im PDF-Format, dass Versuche zur Verteidigung der NO-Kultur und der NO-Musik, denn wenn die Kultur wird durch die politischen oder die Medien, es unmöglich ist, zu befreien, so versuchen, eine Plattform für die Verbreitung von dem, was wir glauben und interessant für uns lohnt. onze de l’onze ist ein Fanzine-Nihilist. Ein Magazin, das von der katalanischen Central Versuche zur Verbreitung der Projekte werden von der zentralen Katalonien oder von außen zu unterstützen und zu schütteln, was das Gewissen. ist ein Magazin, wo es einen Mangel an Rechtschreibung, weil das, was wir besonders wichtig ist nicht, was aber wie. onze de l’onze Ländern, in einer selbstlosen und eine Stimme verleiht, um Projekte oder Vorschläge, die nicht immer in den Zeitungen. onze de l’onze geboren Kultur der Armut, die uns umgibt. onze de l’onze, ist eine Erklärung von Grundsätzen.
**NOTES:
ENG. The translation into English and German translations are concurrent, which may have errors and vocabulary building!
D. Die Übersetzung in Englisch und Deutsch Übersetzungen sind gleichzeitig, die die Fehler und Wortschatz!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s